គ្រឿងញៀន

គ្រឿងញៀន គឺជាជាសារធាតុដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពរបស់យើង។ ពួកវា​អាចផ្ដល់​ផលអាក្រក់​យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ទៅដល់ ខួរក្បាល បេះដូង ដំណើរការ​លូតលាស់​ធំធាត់ របស់​កុមារ និង​យុវវ័យ​ និង​សរីរាង្គ​ដ៏ទៃ​​ទៀត​នៃ​​សារពាងកាយ។ តូយ៉ាង​ដូច​ជា​​ប្រភេទ កូកាអីន​ អាច​ធ្វើ​អោយ​គាំង​បេះដូង​ភ្លាមៗ ចំពោះ​​អ្នក​ប្រើប្រាស់​វា​ទោះបី​ជា​កុមារ​ក៏ដោយ។
លោកអ្នក​និង​ប្អូនៗ​មួយចំនួនប្រហែលជាបានយល់ដឹងអំពីឥទ្ធិពលរបស់វាខ្លះមកហើយដែរ​ ប៉ុន្តែប្រហែលជា​មិនបាន​ពឹស្តានូវឡើយទេ។ ដូចនេះDr. Love សូម​លើក​យក​សេចក្តី​លំអិត​មួយចំនួន ដើម្បី​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ និង​​ប្អូន​​បាន​​សិក្សា​​ស្វែងយល់។

សូមចុះនូវប្រធានបទខាងក្រោមខាងក្រោមនេះ៖

ចុចនៅ​បញ្ជី​ខាង​ស្តាំ​ដើម្បី​ស្វែងយល់

ស៊ីនថឺណិត និង​សុវត្ថិភាព​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់
Copyright © 2006- 2018 Friends-International, Inc. All rights reserved.