ខ្មែរ / English

គេហទំព័រនេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ ដោយ​អង្គការ​ហ្វ្រេន្ស​អ៊ីនធឺណាសិនណល។ សូមទំនាក់​ទំនង​យើង​ខ្ញុំ​តាមរយៈ ៖

អាស័យដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ​៧១
ផ្លូវ​ឧកញ្ញាកេត(ផ្លូវលេខ​១៧៤)
សង្កាត់​ផ្សាថ្មីបី​​ ខ័ណ្ឌដូនពេញ
ភ្នំពេញ កម្ពុជា
ទូរស័ព្ឌលេខ​ ៖ ០២៣ ៩៨៦៦០១
អ៊ីមែល៖
email

ផែនទីGoogle  


View Friends International in a larger map
Copyright © 2006- 2018 Friends-International, Inc. All rights reserved.