បារី១ដើម បំផ្លាញជីវិតអស់១១នាទី

source: http://www.health.com/
១៧ មិថុនា ២០១១
ប្រែសំរួលក្រៅផ្លូវការដោយ៖ សុខ សាគឿន

1 cigarrette = 11 min
picture source: www.health.com

នៅពេលដែល​​អ្នកកាន់ដេកកេះអុចបារី​ សូមនឹកគឹតថា បារីតែមួយដើម អាចបំផ្លាញ ជីវិតអ្នកអស់ដល់ទៅ​១១នាទី។ នេះបើយោង​តាមការស្រាវជ្រាវ នៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យទីក្រុងប្រ៊ីសស្តុល(University of Bristol) ប្រទេសអង់គ្លេស។ ដូចនេះ បើ​អ្នក​ជក់​បារី១០ដើម​ក្នុងរយៈពេល​១០​ឆ្នាំ គឺអាចកាត់បន្ថយអាយុអ្នករហូតដល់ទៅជាង៩ខែឯណោះ។

បារីត្រូវបារីបានសំលាប់មនុស្សអស់ប្រហែលជា​១០០លាននាក់ក្នុងសតវត្សទី២០នេះ ហើយអង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក​បានធ្វើការប៉ាន់ស្មានថា​ បារី និងផលិតផលផ្ទុកជាតិ​ពលដ៏ទៃទៀត​អាចសំលាប់មនុស្ស​រហូតដល់ ១កោត​នាក់​ឯណោះ​នៅក្នុង​សតវត្សទី២១ នេះ។

 

Copyright © 2006- 2018 Friends-International, Inc. All rights reserved.